Službeni glasnik

Odluka o osnivanju Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije donijeta je 29. lipnja 1993. godine. U Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije objavljuju se odluke i drugi opći akti koje donosi Županijska skupština i općinska vijeća, župan, gradonačelnici i načelnici općina u skladu s njihovom posebnom odlukom, kao i akti javnih poduzeća i ustanova s javnim ovlastima.

Službeni glasnici Koprivničko-križevačke županije

Godina Objavljeni brojevi
2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Kazalo
2001. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Kazalo
2002. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , Kazalo
2003. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, Kazalo
2004. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kazalo
2005. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Kazalo
2006. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, Kazalo
2007. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Kazalo
2008. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Kazalo
2009. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Kazalo
2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Kazalo
2011. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Kazalo
2012. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Kazalo
2013. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Kazalo
2014. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Kazalo
2015. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Kazalo
2016. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Kazalo
2017. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Kazalo
2018. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Kazalo
2019. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Kazalo
2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Kazalo
2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Od 9. srpnja 2015. primjenjuje se Odluka o utvrđivanju pretplate i cijene objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“