Postupci javne nabave

Javna nadmetanja u tijeku:

Predmet nabave: Javna nabava tiskarskih usluga za 2022. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24.1.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0002919 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 11.2.2022., 09:00 sati.

Predmet nabave: Higijenski materijal za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2022. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 17.1.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0001792 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 4.2.2022., 09:00 sati.

Predmet nabave: Materijal i sredstva za čišćenje za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2022. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13.1.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0001379. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 3.2.2022., 09:00 sati.

Predmet nabave: Uredski materijal i papir za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2022. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 5.1.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0043956 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 26.1.2022., 10:00 sati.

Predmet nabave: Oprema za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 6.12.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0043956 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 21.1.2022., 10:00 sati.

 


Završena nadmetanja:

Predmet nabave: Poštanske usluge za 2022. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10.11.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S F21-0040902 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 25.11.2021., 09:00 sati.

Predmet nabave: Zajednička javna nabava računalne opreme i opreme za robotiku

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10.3.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0009613. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 12.04.2021.,  09:00 sati.

Predmet nabave: Nabava radova rekonstrukcije stambene zgrade

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 6.5.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0018003 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 26.05.2021., 09:00 sati.

Predmet nabave: Nabava sportske oprema za dvorane osnovnih škola

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 17.5.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0019185 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 16.06.2021., 09:00 sati.

Predmet nabave: Nabava hologramskih uređaja za Galeriju naivne umjetnosti Hlebine

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09.07.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0025415 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 30.07.2021., 10:00 sati.

Predmet nabave: Usluga prijevoza za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 02.08.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0028885 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 23.08.2021., 09:00 sati.

Predmet nabave: Usluga uspostave Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, te razvoja i primjene mehanizama osiguranja kvalitete

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 8.4.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0013411. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 10.05.2021., 09:00 sati.

Predmet nabave: Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26.07.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0027761 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 16.08.2021., 09:00 sati.

Predmet nabave: Radovi izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Andrije Palmovića Rasinja

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.6.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S F21-0022421 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 21.7.2021 09:00

Predmet nabave: Radovi izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Andrije Palmovića Rasinja

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24.2.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0007717 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 16.3.2021 09:00

Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije i dogradnje Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 1.3.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0008345. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 22.3.2021 09:00

Predmet nabave: Usluga uspostave Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, te razvoja i primjene mehanizama osiguranja kvalitete

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.1.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0003563. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 3.3.2021 09:00

Predmet nabave: Usluga izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma te modernizacije postojećih obrazovnih programa za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16.11.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-00410963. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 18.12.2020 09:00

Predmet nabave: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I USTANOVA KOJIMA JE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OSNIVAČ

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28.08.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0031006. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 30.09.2020 09:00

Predmet nabave: Poštanske usluge za 2021. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 3.12.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S F21-0043331. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 18.12.2020 11:00

Predmet nabave: Radovi na izgradnji školsko-sportske dvorane OŠ I.L. Croata Kalinovac-II. FAZA, dovršetak radova (zajednička nabava Koprivničko-križevačke županije i općine Kalinovac)

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.7.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0027369. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 17.8.2020 09:00

Predmet nabave: Radovi izgradnje školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Sveti Petar Orehovec

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 12.08.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0029778. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 04.09.2020 11:00

Predmet nabave: Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu dvorca Inkey

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16.10.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0037280. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 06.11.2020 09:00

Predmet nabave: USLUGA PREVENTIVNE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE, ZA 2021. I 2022. GODINU

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 6.11.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S F21-0040204. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 26.11.2020 09:00

Predmet nabave: Usluga čišćenja poslovnog prostora Koprivničko-križevačke županije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 6.11.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0040228. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 26.11.2020 11:00

Predmet nabave: USLUGE U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI ZA POTREBE UPRAVNIH TIJELA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, ZA 2021.-2022. GODINU

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 9.11.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0040443. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 27.11.2020 11:00

Predmet nabave: Usluga upravljanja sustavom ispisa za potrebe upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije i škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2021.-2022. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23.11.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0042061. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 11.12.2020 09:00

Predmet nabave: Radovi izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23.6.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0022968. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 14.7.2020 09:00

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom Koprivničko-križevačke županije i ustanova kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač, za razdoblje 2020.-2021.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 7.11.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0043580. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 10.12.2019 09:00

Predmet nabave: Službeni automobili putem operativnog leasinga

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.2.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0006878. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 10.3.2020 09:00

Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije grijanja Srednje škole Koprivnica

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 6.4.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0013616. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 15.5.2020 09:00

Predmet nabave: Materijal i sredstva za čišćenje za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za razdoblje 2020.-2021.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25.11.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0046367 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 13.12.2019 09:00

Predmet nabave: Usluga čišćenja poslovnog prostora Koprivničko-križevačke županije, u 2020. godini

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20.11.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0045745 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 10.12.2019 08:00

Predmet nabave: Poštanske usluge za 2020. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16.12.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S F21-0049166. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 31.12.2019 08:00

Predmet nabave: Lož ulje za osnovne škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2020. i 2021. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 12.11.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0044618. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 3.12.2019 09:00

Predmet nabave: Uredski materijal i papir za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za razdoblje 2020.-2021.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.10.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0041649. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 12.11.2019 09:00

Predmet nabave: Poštanske usluge za 2020. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28.11.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S F21-0046880. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 11.12.2019 09:00

Predmet nabave: Računala i računalna oprema za osnovne i srednje škole Koprivničko-križevačke županije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2.09.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0034889. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 20.09.2019 09:00

Predmet nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za Centar Kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23.08.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0033759. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 12.09.2019 11:00

Predmet nabave: Službeni automobil putem operativnog leasinga

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.08.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0034222. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 17.09.2019 11:00

Predmet nabave: Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži, za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.06.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0024031. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 05.07.2019 9:00

Predmet nabave: Službeni automobil putem operativnog leasinga

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.07.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0030986. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 20.08.2019 9:00

Predmet nabave: Usluga preventivne tjelesne zaštite osoba i imovine, srpanj 2019. – prosinac 2020.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 6.5.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S F21-0018499. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 21.5.2019 9:00

Predmet nabave: Prijevoz učenika osnovnih škola, nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija, za razdoblje 2019.-2021.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24.9.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0025710. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 22.10.2018 11:00

Predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom Koprivničko-križevačke županije i ustanova kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24.9.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0025705. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 22.10.2018 9:00

Predmet nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu škola i poslovne zgrade Koprivničko-križevačke županije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19.7.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0019288. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 8.8.2018 09:00

Predmet nabave: Računala i računalna oprema za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23.7.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0019649. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 13.8.2018 09:00

Predmet nabave: Radovi energetske obnove zgrade Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15.3.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0006372. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 4.4.2018 11:00

Predmet nabave: Radovi energetske obnove zgrade Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15.3.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0006381. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 4.4.2018 09:00

Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije/adaptacije Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.11.2017. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2017/S 0F2-0024217. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 11.12.2017 09:00

Predmet nabave: Materijal i sredstva za čišćenje za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2018.-2019.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19.1.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0001351. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 8.2.2018 09:00

Predmet nabave: Uredski materijal i papir za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20.10.2017. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2017/S 0F2-0021658 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 9.11.2017 09:00

Predmet nabave: Materijal i sredstva za čišćenje za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30.11.2017. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2017/S 0F2-0025053. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 20.12.2017 09:00

Predmet nabave: Javna nabava lož ulja za osnovne škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2018. i 2019. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 12.09.2017. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2017/S 0F2-0018726. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 2.10.2017 09:00

Predmet nabave: Računala i računalna oprema za OŠ i SŠ nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 08.06.2017. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2017/S 0F2-0011336. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 28.6.2017 09:00

Predmet nabave: Radovi dogradnje knjižnice Osnovne škole Molve

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 06.06.2017. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2017/S 0F2-0011103. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 27.6.2017 0

Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Sveti Petar Orehovec

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.4.2017. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2017/S 0F2-0007978. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 17.5.2017 09:00

Predmet nabave: Radovi dogradnje Osnovne škole Fran Koncelak Drnje, PŠ Peteranec

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 9.2.2017. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2017/S 0F2-0002370. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 1.3.2017 09:00

Predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom Koprivničko-križevačke županije i ustanova kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.9.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0021018. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 3.11.2016 09:00

Predmet nabave: Javna nabava električne energije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.8.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0019132. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 11.10.2016 09:00

Predmet nabave: Koncesija za izgradnju I. faze distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Općine Rasinja,

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19.8.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 010-0018318. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 05.10.2016 09:00

Predmet nabave: Lož ulje za osnovne škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2017. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07.10.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0022241. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 27.10.2016 09:00

Predmet nabave: Usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje 2017. – 2018. godine

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.9.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0020997. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 2.11.2016 09:00

Predmet nabave: Uredski materijal i papir za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2017. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 04.10.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0021906. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 24.10.2016 09:00

Predmet nabave: Materijal i sredstva za čišćenje za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2017. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.10.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0022823. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 3.11.2016 09:00

Predmet nabave: Isporuka i montaža računala i računalne opreme za osnovne i srednje škole Koprivničko-križevačke županije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 4.8.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0017533. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 24.8.2016 09:00

Predmet nabave: Sportska oprema za novoizgrađene osnovne škole

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 5.7.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0014775. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 26.7.2016 09:00

Predmet nabave: Namještaj za novoizgrađene osnovne škole

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20.6.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0013571. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 8.7.2016 09:00

Predmet nabave: Radovi IV. faze izgradnje škole i sportske dvorane OŠ Sokolovac

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 7.3.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0004879.

Predmet nabave: Radovi V. faze izgradnje škole i sportske dvorane Osnovne škole Legrad

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 3.2.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0002024.

Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije kotlovnice Osnovne škole prof. Blaž Mađer Novigrad Podravski

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 3.2.2016. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2016/S 002-0002069.

Predmet nabave: Poštanske usluge za 2016. i 2017. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 17.11.2015. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0036002.

Predmet nabave: Radovi na energetskoj obnovi poslovne zgrade Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Florijanski trg 4

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26.11.2015. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0036741.

Predmet nabave:  Lož ulje za osnovne škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2016. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23.09.2015. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0031280.

Predmet nabave: Uredski materijal i papir za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2016. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 06.11.2015. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0035041.

Predmet nabave: Materijal i sredstva za čišćenje za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2016. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30.09.2015. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0031850.

Predmet nabave:  Javna nabava opskrbe plinom škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2016. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.09.2015. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0031200.

Predmet nabave: Radovi IV. faze izgradnje škole i sportske dvorane OŠ Legrad

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16.3.2015.  godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0010621

Predmet nabave: Radovi II. faze izgradnje OŠ “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno, PŠ Cirkvena

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2.3.2015.  godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0008523

Predmet nabave: Radovi IV. faze izgradnje škole i sportske dvorane OŠ Sokolovac

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13.3.2015.  godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0010439

Predmet nabave: Lož ulje za osnovne škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2015. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 4.11.2014.  godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0050461

Predmet nabave:  Nabava opskrbe prirodnim plinom osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15.10.2014. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0047330

Predmet nabave: Nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje 2015.-2016. godine

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.10.2014.  godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0049240

Predmet nabave:  Nabava radova izgradnje škole i športske dvorane OŠ Sokolovac – III. faza

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.07.2014. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0037361

Predmet nabave: Javna nabava II. faze radova rekonstrukcije dijela građevine u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 04.04.2014. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0017886

Predmet nabave: I faza izgradnje OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, PŠ Cirkvena

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.02.2014. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0008857

Predmet nabave: Radovi dogradnje škole i športske dvorane OŠ Sokolovac – III. faza

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10.06.2014. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0029079

  • nabava poništena

Predmet nabave: Javna nabava radova III. faze izgradnje škole i športske dvorane OŠ Legrad

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 04.04.2014. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0017890

Predmet nabave: II. faza radova rekonstrukcije zgrade Učeničkog doma u Križevcima

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.04.2014. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0019050

Predmet nabave: Javna nabava poštanskih usluga za 2014. i 2015. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.01.2014. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 014-0002646

Predmet nabave: Usluga izrade rudarsko geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Koprivničko-križevačke županije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20.02.2014. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2014/S 002-0008599

Predmet nabave: Javna nabava opskrbe prirodnim plinom škola kojima je osnivač koprivničko-križevačka županija u 2014. godini

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16.10.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0085917

Predmet nabave: Usluge preventivne tjelesne zaštite imovine u 2014. godini

Nabava je objavljena na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije: http://arhiva.kckzz.hr/zahtjev-za-prikupljanje-ponuda-usluge-preventivne-tjelesne-zastite-imovine-u-2014-godini/

Predmet nabave: Radovi I faze izgradnje OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, PŠ Cirkvena

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 5.7.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0060237

  • nabava poništena

Predmet nabave: Lož ulje za osnovne škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2014. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.10.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0084732

Predmet nabave: Nabava službenog automobila putem operativnog leasinga

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.10.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 014-0089904

Predmet nabave: RADOVI VANJSKOG UREĐENJA OSNOVNE ŠKOLE „FRAN KONCELAK“ DRNJE, PŠ SIGETEC

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07.08.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0069278

Predmet nabave: Službeni automobil

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13.9.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0077421

Predmet nabave: Radovi zamjene stolarije na zgradama osnovnih škola

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15.7.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0063285

  • poništeno nadmetanje

Predmet nabave: Usluga čišćenja uredskog prostora Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 5.6.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0050903

Predmet nabave: Namještaj za osnovne i srednje škole
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.05.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem 2013/S 003-0074671

Predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2013.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15.05.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0044268

Predmet nabave: Poštanske usluge u 2013. godini

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.04.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 014-0033721

Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije kotlovnice centralnog grijanja Osnovne škole Sokolovac

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24.7.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0065765

Predmet nabave: Radovi II. faze izgradnje škole i športske dvorane OŠ Legrad

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.03.2013. godine

Predmet nabave: Usluga izrade programa i plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Koprivničko-križevačke županije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.02.2013. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2013/S 002-0011302

Predmet nabave: Usluga preventivne tjelesne zaštite imovine naručitelja u 2013. godini.
Rok za dostavu ponude bio je: 19. prosinca 2012. godine.
Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje možete pogledati OVDJE……

Predmet nabave: Naftni derivati za službena vozila Koprivničko-križevačke županije, za 2013. i 2014. godinu
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.11.2012. godine

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Lož ulje za osnovne škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2013. godinu
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16.11.2012. godine

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Radovi sanacije krovišta zgrade Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga Križevci

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07. rujna 2012. godine

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije zgrade Srednje škole Koprivnica
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave
5.11.2012. godine

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Radovi dogradnje škole i školske športske dvorane Osnovne škole Sokolovac – II faza
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 06. rujna 2012. godine

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za razdoblje 2013.-2014. godine
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.10.2012.

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Izvođenje dodatnih radova na uređenju županijskog poslovnog prostora za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije Gimnazije I.Z.Dijankovečkoga Križevci
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 08. svibnja 2012. godine

sklopljen ugovor

Predmet nabave: Toneri za potrebe upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 17. svibnja 2012. godine

sklopljen ugovor

Predmet nabave: Ogrjevno drvo za osnovne škole, nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15. lipnja 2012. godine

sklopljen ugovor

Predmet nabave: Osobni automobil za službene potrebe
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14. svibnja 2012. godine

sklopljen ugovor

Predmet nabave: Radovi uređenja prilaznih staza Srednje škole Koprivnica
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. svibnja 2012. godine

sklopljen ugovor

Predmet nabave: Radovi sanacije krovišta Osnovne škole Gola, PŠ Ždala
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16. svibnja 2012. godine

sklopljen ugovor

Predmet nabave: Radovi zamjene stolarije osnovnih škola, nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 17. svibnja 2012. godine

sklopljen ugovor

Predmet nabave: Radovi prve faze izgradnje Osnovne škole Legrad i športske dvorane
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18. lipnja 2012. godine 

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Radovi na uređenju županijskog poslovnog prostora za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20. lipnja 2012. godine

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Rezervirane univerzalne poštanske usluge i dopunske usluge njima
Nabava je objavljena u
Elektroničkom oglasniku javne nabave 29. lipnja 2012. godine

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Naftni derivati za službena vozila
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19. lipnja 2012. godine

– sklopljen ugovor

Predmet nabave: Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. lipnja 2012. godine

–  Sklopljen ugovor

Predmet nabave: Javna nabava opreme za kabinete i laboratorije srednjih škola
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13. srpnja 2012. godine

–   Sklopljen ugovor

Predmet nabave: Računala za osnovne i srednje škole
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16. srpnja 2012. godine

– Sklopljen ugovor

Predmet nabave: Prijevoz učenika osnovnih škola, nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija, za 4 mjeseca 2012. godine
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. lipnja 2012. godine

–  Sklopljen ugovor