Županijska skupština

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Županijskoj skupštini  Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu

Podaci o poslovnim udjelima članova Županijske skupštine


Predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije:

Damir Felak

Izabran s liste: HDZ

Stranačka pripadnost: HDZ


Potpredsjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije:

Zdravko Matotan

Izabran s liste: MOST

Stranačka pripadnost: –


Vjekoslav Maletić

Izabran s liste: MREŽA-HSU-HNS

Stranačka pripadnost: MREŽA


ČLANICE I ČLANOVI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE:

Vlado Bakšaj

Izabran s liste: HDZ

Stranačka pripadnost: HDZ


Mijo Bardek

Izabran s liste: Nezavisni

Stranačka pripadnost: Nezavisni


Željko Brček

Izabran s liste: MOST

Stranačka pripadnost: –


Dražen Čuklić

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: SDP


Ivan Čupen

Izabran s liste: HDZ

Stranačka pripadnost: HDZ


Petar Dombaj

Izabran s liste: Nezavisni

Stranačka pripadnost:


Ana Marija Đurđ

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: SDP


Darko Fištrović

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: –


Miljenko Flajs

Izabran s liste: MREŽA-HSU-HNS

Stranačka pripadnost: MREŽA


Ernest Forjan

Izabran s liste: HDZ

Stranačka pripadnost: HDZ


Marko Fucak

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: SDP


Danijela Glavosek Kovačić

Izabran s liste: Nezavisni

Stranačka pripadnost: Nezavisni


Tomislav Golubić

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: SDP


Goran Gregurek

Izabran s liste: MREŽA-HSU-HNS

Stranačka pripadnost: MREŽA


Sandra Kantar

Izabran s liste: Kandidacijska lista grupe birača

Stranačka pripadnost: –


Mladen Kešer

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: SDP


Ana Končurat

Izabran s liste: Kandidacijska lista grupe birača

Stranačka pripadnost: –


Miroslav Kovačić

Izabran s liste: HDZ

Stranačka pripadnost: HDZ


Željko Lacković

Izabran s liste: Nezavisni

Stranačka pripadnost: Nezavisni


Jadranka Lakuš

Izabran s liste: Nezavisni

Stranačka pripadnost: Nezavisni


Marijana Lokotar

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: SDP


Darko Markić

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: HSLS

 


Marko Martinčević

Izabran s liste: HSS

Stranačka pripadnost: HSS


Dajana Milodanović

Izabran s liste: Nezavisni

Stranačka pripadnost: Nezavisni


Eugen Pali

Izabran s liste: HDZ

Stranačka pripadnost: HDZ


Stjepan Peršin

Izabran s liste: HDZ

Stranačka pripadnost: HDZ


Dubravko Picig

Izabran s liste: Kandidacijska lista grupe birača

Stranačka pripadnost: –


Željko Pintar

Izabran s liste: MREŽA-HSU-HNS

Stranačka pripadnost: HSU


Miodrag Plantak

Izabran s liste: Nezavisni

Stranačka pripadnost: HDS

 


Verica Rupčić

Izabran s liste: HDZ

Stranačka pripadnost: HDZ


Sandra Sinjeri

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: SDP


Tea Ščetarić Jasek

Izabran s liste: SDP-HSLS-GLAS

Stranačka pripadnost: SDP


Kristina Škoda Vajdić

Izabran s liste: HSS

Stranačka pripadnost: HSS


Josip Večenaj

Izabran s liste: Nezavisni

Stranačka pripadnost: Nezavisni