Saziv 2017. – 2021.

Predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije:
Željko Pintar, HSU


Potpredsjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije:

Verica Rupčić, HDZ


Marijan Ružman, Željko Lacković – Nezavisne liste


ČLANICE I ČLANOVI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE:

Vlado Bakšaj, HDZ


Mijo Bardek, Željko Lacković – Nezavisne liste

Godišnji financijski izvještaj (Obrazac G-FIN-IZVJ) za 2017. godinu

Godišnji program rada za 2017. godinu

Financijski plan rada za 2017. godinu

Program rada za mandatno razdoblje 2017. -2021. godine

Izvješće o donacijama (Obrazac IZ-D)

Izjava o donacijama s prometom posebnih računa za financiranje političkog djelovanja

Potvrda primitka u RH Državni ured za reviziju


Goran Borčić, HNS


Damir Felak, HDZ


Miljenko Flajs, Mreža nezavisnih lista – MREŽA

 


Marko Fucak, SDP


Goran Gregurek, Mreža nezavisnih lista – MREŽA


Mario Hudić, HSS


Irena Jagarinec, HDZ


Siniša Kavgić, Hrvatski laburisti


Renato Kivač, HDZ


Miroslav Kovačić, HDZ


Tihana Kraljić, nezavisna

Izvješće o donacijama za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Godišnji program rada i financijski plan za 2019. godinu

Izvješće o donacijama za razdoblje od 01.01.2017. – 30.06.2017.
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Godišnji program rada i financijski plan za 2018. godinu
Program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021.
Izvješće o donacijama primljenim tijekom godine 1.1. do 31.12.2017.
Izvješće o donacijama za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018.


Tomislav Kučina, SDP


Franjo Poljak, HDZ


Dejan Kutičić, Živi zid

Godišnji financijski izvještaj za 2018.godinu
Godišnji program rada i financijski plan za 2019. godinu
Izvješće o primljenim donacijama u 2018. godini

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Godišnji program rada i financijski plan za 2018. godinu
Program rada za mandatno razdoblje 2017-2021
Izvješće o donacijama primljenim tijekom godine


Željko Lacković, Željko Lacković – Nezavisne liste

Izvješće o donacijama za razdoblje od 01.01.2017. – 30.06.2017.


Jadranka Lakuš, Željko Lacković – Nezavisne liste


Ivica Lukač, SDP


Zlatko Makar, HSS


Vjekoslav Maletić, Mreža nezavisnih lista – MREŽA


Zdravko Ivančan, HSS


Branko Mesarov, HSS


Dajana Milodanović, Željko Lacković – Nezavisne liste


Đurđica Mustaf, Mreža nezavisnih lista – MREŽA


Eugen Pali, HDZ


Tomislav Pasariček, HSS


Hrvoje Parag, HDZ


Siniša Pavlović, HDZ


Mirko Perok, HDZ


Stjepan Peršin, HDZ


Ivan Sabolić, SDP


Ivica Srbljinović, Mreža nezavisnih lista – MREŽA


Željko Šantić, Mreža nezavisnih lista – MREŽA


Božidar Štubelj, HSU


Matija Zamljačanec, nezavisni


Marija Vukobratović, SDP


Robertina Zdjelar, Željko Lacković – Nezavisne liste

Izvješće o donacijama za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.

Godišnji financijski izvještaj (Obrazac G-FIN-IZVJ) za 2018. godinu

Godišnji program rada za 2018. godinu i financijski plan rada za 2018.

Godišnji program rada za 2017. godinu

Izvješće o donacijama za razdoblje od 01.01.2017. – 30.06.2017.

Godišnji financijski izvještaj (Obrazac G-FIN-IZVJ) za 2017. godinu

Financijski plan rada za 2017. godinu

Program rada za mandatno razdoblje 2017. -2021. godine

Izvješće o donacijama (Obrazac IZ-D)

Izjava o donacijama s prometom posebnih računa za financiranje političkog djelovanja

Potvrda primitka u RH Državni ured za reviziju

Potvrda predaje preporuke u DIP