Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) Koprivničko-križevačka županija kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekta s kojima je kao naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1:

  1. KOREN-AP, obrt za savjetovanje, vl. Filip Koren, Mladine 14, Križevci

Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016..