Službenički suda u Koprivničko-križevačkoj županiji

Odlukom o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 9/08. i 13/16.) (u daljnjem tekstu: Odluka) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština) osnovala je Službenički sud u Koprivničko-križevačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Službenički sud), temeljem odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.)  za područje Koprivničko-križevačke županije, osim Grada Koprivnice.

 Županijska skupština donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika i članica Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji na 17. sjednici održanoj 10. studenoga 2011. godine, („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/11.), te izmjene na 8. sjednici Županijske skupštine  održane 25. ožujka 2014. godine, Rješenjem  o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članica Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/14.) i posljednja izmjena na sjednici Županijske skupštine održane rujna 2017. godine, Rješenjem  o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članica Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj _____.) kojim su imenovane:

  1. Sanela Kontin Miklin iz Križevaca, za predsjednicu,
  2. Marina Rengel Brlečić iz Koprivnice, za članicu,
  3. Ivana Širić iz Koprivnice, za članicu,
  4. Jelena Drakulić iz Koprivnice, za članicu,
  5. Helena Matica Bukovčan iz Đurđevca, za članicu,
  6. Vesna Pribeg Peričić iz Bjelovara, za članicu,
  7. Suzana Zemljak iz Koprivnice, za članicu.

NADLEŽNOST I SASTAV VIJEĆA SLUŽBENIČKOG SUDA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Odlukom o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji osnivan se Službenički sud. Odlukom je previđeno da Službenički sud ima predsjednika i šest članova. To je zakonski minimum. Člankom 51. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 9/08. i 13/16.) predviđeno je da se predsjednik i najmanje dva člana imenuju iz redova dipl. pravnika s položenim pravosudnim ispitom. Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana koje imenuje predsjednik službeničkog suda za svaki pojedini slučaj.

Službenički sud nadležan je za vođenje postupka zbog povrede službene dužnosti lokalnih službenika i namještenika i to za odlučivanje o teškim povredama službeničke dužnosti službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom stupnju te u drugom stupnju za lake povrede službeničke dužnosti.