Dokumenti Antikorupcijskog povjerenstva

Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva

Akcijski plan suzbijanja korupcije u Koprivničko – križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020.

Etički kodeks Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije

Akcijski plan suzbijanja korupcije u Koprivničko – križevačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017.

Antikorupcijski program za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Dodatak programu za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Antikorupcijski program za trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Dodatak programu za trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Izvješće za 2017. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu

Antikorupcijski program za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Antikorupcijski program za trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Izvješće za 2018. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu

Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Izvješće za 2019. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu

Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu

Izvješće za 2020. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Izvješće za 2021. godinu o provedbi akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko – križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, Zaključak o prihvaćanju izvješča

Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu

Akcijski plan sprječavanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2024. godine