Zatvorena savjetovanja

Zatvorena savjetovanja u 2022. godini

1. Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije 

2. Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa projekata i udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju

3. Nacrt Akcijskog plana sprječavanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2024. godine

4. Nacrt Odluke o nagrađivanju učenika i mentora za uspjeh na državnim i međunarodnim učeničkim natjecanjima

_____________________________________________________________________________________________________

Zatvorena savjetovanja u 2021. godini

1. Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije

2.Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

4. Savjetovanje – Nacrt Odluke o osnivanju Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije 

5. Savjetovanje o Nacrtu Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od konstituiranja do 31. prosinca 2021.

6. Savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji

7. Nacrt Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. 

8. Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

9. Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu na području Koprivničko-križevačke županijeZatvorena savjetovanja u 2020. godini

1. Savjetovanje – Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije

2. Savjetovanje – Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

3. Savjetovanje – Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih  u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu

4. Savjetovanje – Nacrt Odluke o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela

5. Savjetovanje – Nacrt Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije

6. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko – križevačke županije

7. SavjetovanjeNacrt Poslovničke odluke o dopuni Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

8. Savjetovanje – Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije do raspisivanja lokalnih izbora 2021.

9. Savjetovanje – Nacrt Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave

10. Savjetovanje – Nacrt Plana zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije

11. Savjetovanje – Nacrt Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu

12. Savjetovanje – Nacrt Statutarne odluke o dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije

13. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županijeZatvorena savjetovanja u 2019. godini

1. Savjetovanje – Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

2. Savjetovanje – Nacrt Odluke o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela

3. Savjetovanje – Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu

4. Savjetovanje – Nacrt Odluke o minimalnom iznosu razreza poreza na nasljedstva i darove Koprivničko-križevačke županije

5. Savjetovanje – Nacrt Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju

6. Savjetovanje – Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko-križevačke županije

7. Savjetovanje – Nacrt Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

8. Savjetovanje – Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu

9. Savjetovanje – Nacrt Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

10. Savjetovanje – Nacrt Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županijeZatvorena savjetovanja u 2018. godini

1. Savjetovanje – Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije

2. Savjetovanje – Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

3. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije

4. Savjetovanje –Nacrt Odluke o sufinanciranju troškova smještaja u domove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe

5. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

6. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

7. Savjetovanje- Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinuZatvorena savjetovanja u 2017. godini

1. Savjetovanje – Nacrt Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave

2. Savjetovanje – Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

3. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

4. Savjetovanje – Nacrt Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije

5. Savjetovanje – Nacrt Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima KKŽ

6.Nacrt Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko – križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine

7. Nacrt Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

8. Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu

9. Nacrt Odluke  o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije

10. Nacrt Odluke o dopuni Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

11. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

12. Nacrt Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine

13.  Nacrt Antikorupcijskog program za trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2019. do 2020. godine Zatvorena savjetovanja u 2016. godini

1. Savjetovanje – Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine

2. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

3. Savjetovanje – Nacrt Akcijskog plana energetske učinkovitosti Koprivničko-križevačke županije 2016.-2018. godine

4. Savjetovanje – Nacrt ODLUKE o minimalnim cijenama i evidenciji korištenja nekretnina i pokretnina školskih ustanova kojima je osnivač Koprivničko – križevačka županija

5. Savjetovanje – Nacrt ODLUKE o dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

6. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji

7. Savjetovanje – Nacrt ODLUKE o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

8. Savjetovanje – Nacrt ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačke županije

9. Savjetovanje – Nacrt Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine

10. Savjetovanje – Nacrt Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2014. do 2020. godin

11. Savjetovanje – Nacrt Socijalnog plana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016. do 2021.

12. Savjetovanje – Nacrt Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2018. godinu


Zatvorena savjetovanja u 2015. godini

1. Savjetovanje –  NACRT ODLUKE O IZDAVANJU SLUŽBENOG GLASNIKA KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

2. Savjetovanje –  NACRT ODLUKE O UPRAVNIM TJELIMA KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

3. Savjetovanje –  NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

4. Savjetovanje – NACRT ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA KCKŽŽ

5. Savjetovanje – NACRT ODLUKE ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

6. Savjetovanje – Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije

7. Savjetovanje – Nacrt Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije

8. Savjetovanje – Nacrt Odluke o osnivanju Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice

9. Savjetovanje – Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

10. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni uvjeta kredita odobrenih od strane Koprivničko-križevačke županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

11. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Koprivničko-križevačke županije za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih te otkup junica

12. Savjetovanje – Nacrt prijedloga drugih Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

13. Savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

14. Savjetovanje – Nacrt Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. do 2018. godine

15. Savjetovanje – Nacrt Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u vlasništvu/ suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016. do 2018. godine

16. Savjetovanje – Nacrt Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

17. Savjetovanje – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

18. Savjetovanje – Nacrt Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju

19. Savjetovanje – Nacrt Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Koprivničko-križevačku županiju

20. Savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu