Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

TATJANA PUKLEK, dipl.iur. – viša savjetnica-specijalistica za poreze i pravne poslove u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu
Sjedište: Antuna Nemčića 5/II, 48000 Koprivnica, II kat, soba 50
Tel: 048 658-247
e-mail: tatjana.puklek@kckzz.hr