Koprivničko-križevačka županija

Adresa:  Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
MB: 02768275

OIB: 06872053793

Koprivničko-križevačku županiju vodi župan Darko Koren te zamjenik župana Ratimir Ljubić, kao izvršno tijelo županije. Zakonodavno tijelo Županije je Županijska skupština, kojoj je predsjednik Damir Felak.

Koprivničko-križevačka županija je organizirana u devet upravnih tijela: Služba ureda župana, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava, Služba za unutarnju reviziju.