Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 25.06.2021.

Informacija uz objavljeni javni natječaj za višeg stručnog suradnika za europske fondove u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu od 16. lipnja 2021. godine

Za objavljeni javni natječaj za višeg stručnog suradnika za europske fondove u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu od 16. lipnja 2021. godine, stavljaju se nove Upute s dopunjenim pravnim izvorima za pripremu polaganja pisanog testa iz posebnog dijela testiranja. Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam višeg stručnog suradnika/ice za europske fondove u […]

Javni pozivi i natječaji / 16.06.2021.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko – križevačke županije, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu […]