Objava podataka o sponzorstvima i donacijama

Donacije i sponzorstva u 2021.

Sponzorstva/donacije/pomoći – 01.01.-31.12.2021.

Donacije i sponzorstva u 2020.

Sponzorstva/donacije/pomoći – 01.01.-31.12.2020.

Donacije i sponzorstva u 2019.

Sponzorstva/donacije/pomoći – 01.01.-31.12.2019.

Donacije i sponzorstva u 2018.

Sponzorstva/donacije/pomoći – 01.01.-31.12.2018.

Donacije i sponzorstva u 2017.

Sponzorstva/donacije/pomoći – 01.01.-31.12.2017.

Donacije i sponzorstva u 2016.

Sponzorstva/donacije/pomoći – 01.01. – 31.12.2016.

Donacije i sponzorstva u 2015.

Sponzorstva/donacije/pomoći – 01.01. – 31.12.2015.

Donacije i sponzorstva u 2014.

Sponzorstva/donacije/pomoći – 01.01. – 31.12.2014.

Donacije i sponzorstva u 2013.

Kapitalne donacije 2013.

Sponzorstva 2013.

Tekuće donacije 2013.