Upravna tijela

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko- križevačke županije, povjerenih i preuzetih poslova državne uprave i pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave prenijetih na Županiju, osnovana su sljedeća upravna tijela nadležna za područje cijele Koprivničko-križevačke županije:

  1. Služba ureda župana,
  2. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove,
  3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
  4. Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu,
  5. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
  6. Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti,
  7. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine,
  8. Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava,
  9. Služba za unutarnju reviziju.