Trgovačka društva

PIŠKORNICA d.o.o.
Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
Koprivnica
Trg bana Josipa Jelačića 7

Telefon: 048/220-247, 048/220-890
E-mail: info@rcgo-piskornica.hr
www.rcgo-piskornica.hr

UDIO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 22,5%

Osoba ovlaštena za zastupanje: Mladen Ružman, direktor

Nadzorni odbor:

 1. Marijan Štimac, Đurđevac
 2. Ivan Perhoč, Čakovec
 3. Ignac Lončar, Lepoglava
 4. Darko Herak, Hum na Sutli
 5. Alen Jančevec, Koprivnički Ivanec
 6. Mihaela Juranić, Botinovec

____________________________________________________

PIŠKORNICA SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o.
Sjedište: Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec
Ured: Trg bana Josipa Jelačića 7, Koprivnica

Telefon: 048/222-242
E-mail: info@piskornica-so.hr
www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr

Osoba ovlaštena za zastupanje: Marijan Blažok, direktor

Nadzorni odbor:

 1. Ivanka Znika, Matenci
 2. Darko Masnec, Križevci
 3. Zlatan Avar, Varaždin
 4. Grozdana Žagar, Čakovec
 5. Zlatko Pavlić, Goričko
 6. Nikola Martinaga, Koprivnica
 7. Zoran Božek, Starigrad

____________________________________________________

PZC VARAŽDIN d.d.
Varaždin
Kralja Petra Krešimira IV 25

Telefon: 042/320-322
Telefax: 042/320-415
E-mail: pzc-varazdin@vz.t-com.hr
www.pzc-varazdin.hr

UDIO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 12,5052%
Osobe ovlaštene za zastupanje:

 1. Saša Varga, Varaždin
 2. Mario Vdović, Varaždin
 3. Zoran Kopić, Zagreb

Nadzorni odbor:

 1. Natalija Martinčević, Varaždin
 2. Daniel Vlaisavljević, Ivanec
 3. Nadica Dreven Budinski, Beletinec
 4. Božidar Varga, Varaždin
 5. Mladen Gregur, Donja Voća
 6. Duško Herceg, Novi Marof
 7. Goran Jozić, Varaždin
 8. Krešimir Janach, Koprivnica
 9. Velimir Novosel, Trnovec