Izbori 2015. za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Koprivničko-križevačkoj županiji

Izbori 2015. za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Koprivničko-križevačkoj županiji / 08.05.2015.

Obavijest o organiziranju dežurstva

Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije obavještava sve zainteresirane osobe kako će radi ovjere potpisa kandidata za predstavnike i članove vijeća nacionalnih manjina, zaprimanja kandidatura kao i pojašnjenja eventualnih nejasnoća u svezi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizirati dežurstva