Nacionalne manjine

Vijeće romske nacionalne manjine
Kontakt: Franjo Horvat, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine, Trg kralja Tomislava 24, Molve,
e-adresa: fhvrnmkckz@gmail.com
Kontakt telefon: 098/170 28 82

Vijeće srpske nacionalne manjine
Kontakt: Nenad Prijić, tajnik Vijeća srpske nacionalne manjine
Kontakt telefon: 048/626 633, 098/530 234
e-adresa: vsnmkckz@gmail.com
predsjednik Vijeća Jovo Manojlović

Predstavnik albanske nacionalne manjine
Kontakt: Driton Prekazi, predstavnik albanske nacionalne manjine, Cinderišče 16, Koprivnica,
e-adresa: dritonprekazi@gmail.com
Kontakt telefon: 099/649 9881