Naši odgovori

Naši odgovori / 24.03.2011.

Poziv na sučeljavanje – odgovor

Smatram potrebnim malo šire odgovoriti na Vaše pitanje oko radio emisije. Ne mislim da moj osobni odnos s bilo kime utječe na realizaciji ili nerealizaciju projekata. To se jasno vidi prema investicijama koje se trenutno u našoj Županiji provode. Ako uzmemo činjenicu da se bez problema trenutno gradi npr. dvorana u Đurđevcu, škola i ambulanta u Gregurovcu, obnavlja se stara interna u Koprivnici, škola u Kalinovcu, a donedavno su se gradile dvorane u Goli i Koprivničkim Bregima, te srednja škola u Križevcima, tada ne vidim uporište u tezi koju navodite.