Saziv 2013. – 2017.

Predsjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije:

Rupcic V.Verica Rupčić, HDZ

Kontakt broj: 091/7394-021
e-mail: verica.rupcic@gmail.com


Potpredsjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije:

Gregurek G.Goran Gregurek iz Križevaca, MREŽA NEZAVISNIH LISTA


Bagarić M.Marinko Bagarić iz Koprivnice, SDP


ČLANICE I ČLANOVI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE:

Babić T.Tomislav Babić, SDP


Bardek M.Mijo Bardek, kandidat grupe birača

Godišnji financijski izvještaj za 2016., izvješće o primljenim donacijama za 2016. godinu, Godišnji program rada i financijski plan za 2017.

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2015.

Godišnji program rada i financijski plan za 2016., financijski izvještaj za 2015., izvješće o primljenim donacijama za 2015. godinu

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2015.

Godišnji program rada i financijski plan za 2015. godinu, financijski izvještaj za 2014., izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu

Godišnji program rada i financijski plan za 2014. godinu

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2014.


Bingula M.Milan Bingula, A-HSP


Bratanovic A.Antun Bratanović, HNS


Car F.Franjo Car, MREŽA NEZAVISNIH LISTA


Stjepan Ciganović, HDZ


Delimar Z.Zlatko Delimar, nezavisni član


Đura B.Biserka Đura, HNS


Felak D.Damir Felak iz Koprivnice, HDZ


Vjekoslav.F.Vjekoslav Flamaceta, SDP


Gasparic Z.Zdravko Gašparić, HSS


Ivanek T.Tomislav Ivanek, HDZ

Kontakt broj: 098/248-421
e-mail: tomislav.ivanek@elektro-celik.hr

 


Jagarinec Istvanovic IIrena Jagarinec, HDZ


Jendrek A.Andrija Jendrek, HSS


Knok I.Ivan Knok, SDP


Konfic S.Slavko Konfic, HSU


Kovacic G.Goran Kovačić, HDZ


Kovacic M.Miroslav Kovačić, HDZ


Krapinec B.Božidar Krapinec, HSS


Lacković Ž.Željko Lacković, kand. grupe birača

Izvješće o donacijama za razdoblje od 01.01.2017. – 30.06.2017.

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Godišnji program rada i financijski plan za 2016. godinu, financijski izvještaj za 2015., izvješće o primljenim donacijama za 2015. godinu

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2015.

Godišnji program rada i financijski plan za 2015. godinu, financijski izvještaj za 2014., izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu

Godišnji program rada i financijski plan za 2014. godinu

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2014.


Darko Ledinski, SDP


Makar Z.Zlatko Makar, HSS


Markešić M.Marijana Markešić, SDP


Martinaga N.Nenad Martinaga, HSS


Medimorec G.Gordana Međimorec, nezavisna članica


Muzinic V.Vjekoslav Mužinić, HNS

 

 


Pali E.Eugen Pali, HDZ


Persin S.Stjepan Peršin, HDZ


Pintar Z.Željko Pintar, HSU


Curdija I.Ivana Prugović, HSS


Sokolić T.Tihomir Sokolić, SDP


Strucic N.Nada Stručić, SU


Sucic N.Natalija Sučić, MREŽA NEZAVISNIH LISTA


Sirjan Z.Zvonimir Širjan, HDZ


Švaco M.Mladen Švaco, kandidat grupe birača

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2017.

Godišnji program rada i financijski plan za 2017. godinu, financijski izvještaj za 2016., izvješće o primljenim donacijama za 2016. godinu

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2016.

Godišnji program rada i financijski plan za 2016. godinu, financijski izvještaj za 2015., izvješće o primljenim donacijama za 2015. godinu

Godišnji program rada i financijski plan za 2015. godinu, financijski izvještaj za 2014., izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu

Financijska izvješća, Plan i Program rada za 2014.

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2014.

Izjava-novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2015.

Nikola Novosel – zamjenik člana županijske skupštine od 15.04.2015. do 31.12.2015.

Izjava – novčana sredstva u vidu donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2015.

Godišnji program rada i financijski plan za 2015. godinu, financijski izvještaj za 2015., izvješće o primljenim donacijama za 2015. godinu


milica_t.Milica Todorović, MODES – Moderna demokratska snaga


Tuba Z.Zdravko Tuba, HSS


Valjak Z.Zdravko Valjak, MREŽA NEZAVISNIH LISTA