Članovi Antikorupcijskog povjerenstva

Članovi Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije:

  1. Renata Glavica iz Koprivnice, iz reda udruga, (predsjednica  Povjerenstva),
  2. Vlatka Grotić-Samaržija iz Koprivnice, iz reda gospodarstva, (zamjenica predsjednice Povjerenstva),
  3. Željko Pintar iz Koprivnice, iz redova predstavničke većine zastupljene u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije,
  4. Sandra Sinjeri, iz Koprivnice, iz redova predstavničke manjine zastupljene u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije,
  5. Tomislav Golubić, iz Štaglinca, iz redova predstavničke manjine zastupljene u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije,
  6.  Zlatko Friščić iz Koprivnice, iz reda sindikata,
  7.  Marija Halaček iz Molvi, iz reda obrazovanja,
  8.  Mario Periša iz Koprivnice, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.