Prijavi korupciju

U skladu s ovlastima koje mu je dala Županijska skupština, Antikorupcijsko povjerenstvo prima prijave i mišljenja o korupcijskim pojavama s područja Koprivničko-križevačke županije koje mu upute pravne i fizičke osobe.
Povjerenstvo će razmatrati samo neanonimne prijave, a podatke o identitetu onih koji podnesu prijavu ili mišljenje čuvat će kao tajnu i neće ih iznositi u javnost. Povjerenstvo će razmotriti opravdanost prijava i mišljenja i proslijediti ih mjerodavnim institucijama na daljnje postupanje. Povjerenstvo će, u okvirima svojih ovlasti, također razmotriti sadržaj pristiglih pritužaba i mišljenja te zauzeti o njima stav.

Prijavu Povjerenstvu možete podnijeti putem pošte na adresu Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke Županije, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, putem e-mail adrese antikorupcijskog povjerenstva antikorupcija@kckzz.hr, te također putem sljedećeg obrasca.

Lažne prijave tretirat će se u skladu sa člankom 304. Kaznenog zakona.

https://kckzz.hr/hr/radna-tijela-kkz/antikorupcijsko-povjerenstvo