Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Javni pozivi i natječaji / 16.12.2020.

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Radovi rekonstrukcije i dogradnje Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Dana 16. prosinca 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za uslugu radova rekonstrukcije i dogradnje Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Javni pozivi i natječaji / 25.11.2020.

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Usluga uspostave Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, te razvoja i primjene mehanizama osiguranja kvalitete

Dana 25. studenoga 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za uslugu uspostave Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, te razvoja i primjene mehanizama osiguranja kvalitete. Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4498516 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Javni pozivi i natječaji / 15.10.2020.

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Usluga izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma te modernizacije postojećih obrazovnih programa za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Dana 15. listopada 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- Usluga izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma te modernizacije postojećih obrazovnih programa za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. Više na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4362605 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu […]

Javni pozivi i natječaji / 31.07.2020.

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za postupak Izgradnje školske sportske dvorane uz osnovnu školu Sveti Petar Orehovec

Dana 31. srpnja 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za postupak Izgradnje školske sportske dvorane uz osnovnu školu Sveti Petar OrehovecKalinovac-II. faza, dovršetak radova. Više na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4134477 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu