Sazvana 4. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 4. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan  26. rujna 2013. (četvrtak) u 16,00 sati.  Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica).

Predloženi dnevni red:

 1. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije  za razdoblje od 1. siječnja  do 30. lipnja 2013., s prijedlogom Zaključka,     
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.,   
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine, Proračunska zaliha,
 4. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu (jedinicama lokalne samouprave),
 5. Donošenje Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,  
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju “PORA-e” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u  Koprivničko-križevačkoj županiji,       
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,  
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije,
 9. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim  cestama Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika/predsjednice i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije,
 11. Donošenje Zaključka o otpisu zakonskih zateznih kamata Anđelku Kraljeviću iz Križevaca,    
 12. Razmatranje Izvješća o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 13. Razmatranje Informacije o stanju u ratarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,
 14. Razmatranje Informacije o stanju u vinogradarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini s prijedlogom Zaključka,
 15. Razmatranje Informacije o lovnom gospodarstvu tijekom 2012. godine na području Koprivničko-križevačke županije s prijedlogom Zaključka,
 16. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 17. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Geopodravina“ za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka,     
 18. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ceste d.d. Bjelovar za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka,    
 19. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PZC Varaždin d.d. za 2012. godinu s prijedlogom Zaključka,    
 20. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Bistra d.o.o. za 2012. godinu s prijedlogom Zaključka,   
 21. Informacija župana o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Nadzorni odbor trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske,
 22. Informacija župana o  imenovanju članova – predstavnika osnivača u upravnim tijelima  (školskim odborima) javnih ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, a kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija,
 23. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Materijali se nalaze u privitku za sve točke dnevnog reda osim za točke 21. i 22. koje će obrazložiti župan neposredno na sjednici.

Sjednice odbora sazvane su za  20., 23. i  24. rujna 2013., a eventualni zaključci podijelit će se prije sjednice Županijske skupštine.