Sazvana 8. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 8. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan  25. ožujka 2014. (utorak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije:
  • a)      Nagrada za životno djelo,
  • b)      Nagrada za doprinos ugledu i promociji,
  • c)      Nagrada za iznimno postignuće u protekloj godini,
  • d)     Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije,
 2.  Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. Godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu,  
 3. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine, s prijedlogom Zaključka,
 4.  Razmatranje Izvješća o problematici zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 5.  Donošenje Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu  BISTRA d.o.o.,
 6.  Donošenje Odluke o kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Piškornica d.o.o.“,
 7.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije,
 8.  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 9.  Donošenje Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,
 10.  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članica Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji,   
 11.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije  – Proračunska zaliha za veljaču 2014. godine,
 12.  Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i ostvarivanju programa rada s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,    
 13.  Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, za razdoblje  01. 01.-31.12. 2013. godine, s prijedlogom Zaključka,
 14.  Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,                   
 15.  Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,    
 16.  Pitanja i prijedlozi članova Županijske skupštine.