Europske integracije

Europske integracije / 02.07.2013.

Hrvatska zastava i u Ptujskom Europarku

Povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju, jučer je u Europarku u Ptuju u kojem su izvješene sve zastave država članica Europske Unije podignuta hrvatska zastava kao znak dobre suradnje, prijateljstva i dobrodošlice u EU.

Europske integracije / 01.07.2013.

Spustom rijekom Dravom obilježen ulazak Hrvatske u Europsku uniju

Velikim spustom rijekom Dravom u organizaciji Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije i Udruge zaštite, pomoći i spašavanja na vodama iz Ferdinandovca obilježen je ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Spust je krenuo od ušća Mure u Dravu kod Legrada a završio kod Ferdinandovca, uz pristajanje u Prekodravlju na području Općine Gola.

Europske integracije / 17.06.2013.

Održana Nacionalna radionica u sklopu projekta SEE River

U Koprivnici u hotelu „Podravina“ održana je Nacionalna radionica u sklopu projekta Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama Jugoistočne Europe – SEE River koju je organizirao Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim vodama i Državnim zavodom za zaštitu prirode.