Svi u školi, svi pri stolu 4

Novosti / 09.12.2019.

Županiji odobrena EU sredstva za projekt besplatne školske prehrane u projektu „Svi u školi, svi pri stolu 4“

Odlukom o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Koprivničko-križevačkoj županiji odobrena su sredstva za provedbu projekta „Svi u školi, svi pri stolu 4“ u iznosu od 871 tisuću kuna kojima će Županija u suradnji sa 17 osnovnih škola kojima je osnivač, tijekom školske godine 2019./2020. za 861 učenika koji žive ili su u riziku od siromaštva osigurati besplatnu školsku prehranu.