Svi u školi, svi pri stolu 2

Novosti / 24.08.2018.

Predstavljeni rezultati projekta „Svi u školi, svi pri stolu 2“

U prostorijama Županijske uprave u petak, 24. kolovoza predstavljeni su rezultati projekta „Svi u školi, svi pri stolu 2“ kojim je za 822 učenika koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva, kroz nastavnu godinu 2017./2018., osigurana besplatna školska prehrana. Nositelj projekta bila je Koprivničko-križevačka županija, partneri su 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač, a ukupno je tijekom projekta podijeljeno 132.057 obroka.

Novosti / 09.02.2018.

Županiji odobren projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“

Koprivničko-križevačkoj županiji odobrena su sredstva za provedbu projekta „Svi u školi, svi pri stolu 2“. Odlukom o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Županiji je za ovaj projekt, koji je kandidiran na poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“, dodijeljeno 835.420,79 kuna.