Predstavljen nacrt marketinške strategije privlačenja ulaganja

U prostorima PORA Razvojne agencije održano je u srijedu 13. studenoga predstavljanje  nacrta marketinške strategije privlačenja ulaganja na području Županije od 2014. do 2020. godine. Nacrt strategije su predstavili predstavnici konzultantske kuće Arata iz Zagreba, a njena izrada izvršena je u sklopu EU projekta „INVESTrategy“ u kojem je PORA jedan od projektnih partnera. Cilj ovog projekta je povećati priljev izravnih stranih ulaganja na ovo područje, a njegova ukupna vrijednost je 166 tisuća eura.

Nacrtom strategije je predviđeno da se fokus za privlačenje stranih investitora stavi na sektore metaloprerađivačke, prehrambene i farmaceutske industrije. Definiran je i akcijski plan za implementaciju strategije u razdoblju do 2017., koji predviđa niz marketinških aktivnosti za koje je potrebno osigurati blizu 110 tisuća eura.

Uoči početka prezentacije nazočnima se obratio i zamjenik župana Darko Sobota.