Dozvole za gospodarenje otpadom

Dozvole za gospodarenje otpadom / 28.01.2020.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom, GKP KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom na uvid u Elaborat gospodarenja  otpadom  trgovačkog  društva  GKP  KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, Koprivnica za lokaciju gospodarenja otpadom – kompostana Herešin, Marovska 22, Herešin, Grad Koprivnica, k.č.br. 7/4A (u katastru k.č.br.  95) i  7/3B (k.č.br.  97), k.o. Herešin.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 07.11.2019.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – HARTMANN d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom Dravska ulica 13, Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti izdane dozvole i izmjene i dopune dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva HARTMANN d.o.o., Dravska ulica 13, 48000 Koprivnica.