SPUO

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 02.03.2021.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš “Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. – 2027. godine”

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, […]

Javni pozivi i natječaji / 28.06.2018.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateške studije o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostorng plana Koprivničko-križevačke županije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) trajat će 30 dana, te započeti 15. listopada 2018. godine i završiti 15. studenog 2018. godine.

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 15.12.2017.

Poziv na 2. konzultacije – određivanje konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Poziva se javnost i zainteresirana javnost te javno-pravna tijela koja su sudjelovala u dostavi dopuna sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije na konzultacije radi dopune i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja Izmjena Prostornog plana na okoliš, ovisno o značaju problematike (otpad, HE, mineralne sirovine itd).

Javni pozivi i natječaji / 06.09.2017.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije – Poziv za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena Plana te mišljenja o sadržaju Strateške studije utjecaja Izmjena Plana na okoliš

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) pozivamo javno-pravna tijela na dostavu zahtjeva za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana).