Plan razvoja socijalnih usluga/Socijalni plan Koprivničko-križevačke županije

Člankom 195. Zakona o socijalnoj skrbi predviđena je izrada i donošenje socijalnog plana za područje svake jedinice područne (regionalne) samouprave. Socijalni plan, kako je naznačeno u Zakonu, trebao bi obuhvatiti analizu kapaciteta, dostupnost mreže socijalnih usluga i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti.

Socijalni plan pod nazivom “Plan razvoja socijalnih usluga Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2014.“ izrađen je uz tehničku pomoć konzultanata UNDP-a i tadašnjeg Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Socijalni plan Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2016.-2021. izradili su Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti i Savjet za socijalnu skrb.