Dan otvorenih vrata PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja

U okviru obilježavanja ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju pozivamo Vas na

Dan otvorenih vrata
PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja
i
jednodnevnu radionicu u okviru provedbe projekta
EU Compass 2: Raspoloživi fondovi za financiranje projekata
nakon ulaska Republike Hrvatske u EU
koja će se održati dana 01. srpnja 2013. godine,
u prostoru PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja,
Florijanski trg 4/I, s početkom u 11.00 sati

Raspored događanja:

11,00-11,30 sati  Pozdravne riječi

11,30-11,45 sati  PORA i EU projekti – predstavljanje dosadašnjih aktivnosti PORE u pripremi i provedbi EU projekata

11,45-12,10 sati  Raspoloživi fondovi za financiranje EU projekata nakon ulaska Republike Hrvatske u EU (pregled  dostupnih fondova nakon ulaska RH u EU, razlike pretpristupni fondovi u odnosu na strukturne i kohezijski fond)

12,10-12,40 sati  Predstavljanje LEADER inicijative te prezentacija LAG-a Podravina

12,40-14,00 sati  Prezentacija EU info kioska i ostale opreme nabavljene iz EU projekata

 

Ravnateljica PORE,
Melita Birčić, v.r.