Obrasci Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb – Humanitarna pomoć

MDOMSP – aplikacija za humanitarnu pomoć

EVIDENCIJA sa podacima o pravnoj osobi neprofitnoj/profitnoj, fizičkoj osobi- organizatoru humanitarne akcije, te podacima o stalnim sakupljačima humanitarne pomoći