Natječaji ostalih institucija

U najavi su dva natječaja za male i srednje poduzetnike:

 • Komercijalizacija inovacija’- namijenjen financiranju inovativnih proizvoda i usluga visoke razine tehnološke spremnosti i projekata koji pridonose zelenoj tranziciji.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava: 380.000.000 kn

Najniži iznos potpore: 760.000 kn

Najviši iznos potpore: 5.320.000 kn

Stopa financiranja: 50%.

Prihvatljive aktivnosti:

 • za prilagodbu razvijenog proizvoda :
 • dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod,
 • savjetodavne usluge,
 • izgradnja kapaciteta,
 • revizija studije izvodljivosti,
 • dizajn proizvoda i zaštitu prava intelektualnog vlasništva,
 • za pripremu lansiranja proizvoda:
 • pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana,
 • istraživanje i ispitivanje tržišta,
 • ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije proizvoda i operativne marketinške aktivnosti

Detaljnije informacije: https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf?vel=13435491  (str. 166)

 • ‘Bespovratna potpora za novoosnovana poduzeća’ – namijenjen inovativnim novoosnovanim gospodarskim subjektima u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5 8).

 

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava: 141.700.000 kn

Najniži iznos potpore: 300.000 kn

Najviši iznos potpore: 1.000.000 kn

Stopa financiranja: 75%

Prihvatljive aktivnosti:

 • za prilagodbu razvijenog proizvoda:
 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe,
 • validacija tržišta,
 • ispitivanje,
 • razvoj pilot-linija,
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),
 • vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje ((proizvod, postupak, usluga itd.))
 • obuka o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja
 • dio troškova može financirati pristup globalnim poslovnim mrežama / klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima.

Detaljnije informacije: https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf?vel=13435491 (str. 161)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2021./2022. za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata


Otvoren javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu


Otvoren javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu


Izmjena Programa Razvoj zadružnog poduzetništva


Obavještavamo subjekte malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge, osim radno-socijalnih i braniteljskih zadruga, da je  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo Javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu.

Bespovratna sredstva namijenjena su za aktivnosti usmjerene na:

 • Ulaganja u unapređenje poslovanja,
 • Ulaganja u unapređenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
 • Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • Unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • Prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • Upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,
 • Marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

Najniži iznos potpore: 20.000,00 kn.

Najviši iznos potpore: 150.000,00 kn

Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 4. kolovoza 2019. godine.

Više informacija o javnom pozivu i pripadajuću dokumentaciju možete pronaći na https://www.mingo.hr/public/Javni%20poziv.pdf.


Raspisani Javni pozivi za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija

Ovim se pozivima prikupljaju isključivo projektne ideje. Prikupljene ideje poslužit će za usmjeravanje nadolazećeg natječaja za financiranje projekata koje će raspisivati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u području IRI.

Projektne ideje se trebaju odnositi na razvoj novih proizvoda i usluga, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u IRI (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorna ili kolaborativna istraživanja) te jačanje kapaciteta poslovnog sektora za IRI kroz poboljšanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Projektne ideje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

 • industrijsko istraživanje,
 • eksperimentalni razvoj,
 • studija izvedivosti.

Projekti proizašli iz projektnih ideja moraju se moći realizirati u roku od najviše 36 mjeseci od početka eventualne realizacije, na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi podnositelji i partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

Institucije iz znanstveno-istraživačke zajednice mogu se prijaviti kao partneri poslovne zajednice.

Proces validacije projektnih ideja provode validacijski odbori tematskih inovacijskih vijeća. Osnovni kriteriji prihvatljivosti temeljem kojih će se validirati relevantnost projektnih ideja su:

 1. relevantnost projektne ideje za svako prioritetno tematsko područje;
 2. kvaliteta projektne ideje.

Javni pozivi otvoreni su do 25. ožujka 2019. godine, a projektne ideje se podnose slanjem potpisanog i ovjerenog obrasca u skladu s odgovarajućim javnim pozivom:


Obavještavamo mikro, mala i srednja poduzeća da mogu koristiti bespovratna sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za nastupe na međunarodnim sajmovima ili B2B susretima izvan RH (vrsta elektroničkog poslovanja koje je okrenuto razmjeni roba, servisa i usluga između organizacija)  te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi  65% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi. 

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći na https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84.


Obavještavamo mikro, male, srednje i velike poduzetnike,i da je Ministarstvo gospodarstva objavilo trajno otvoreni poziv koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ Specifičnog cilja 1.b.1. „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operacije 1.b.1.1. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.
Potpore će se dodjeljivati ako projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više slijedećih kategorija:

 • Temeljno istraživanje,
 • Industrijsko istraživanje,
 • Eksperimentalni razvoj,
 • Studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

1. 100% prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje,
2. 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje,
3. 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj,
4. 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Više informacija na linku: http://www.mingo.hr/page/objavljen-trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-