Sazvana 6. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 6. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

 17. prosinca  2013. (UTORAK) u 16,00 sati

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica).

Predloženi dnevni red:

 1.  Donošenje Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,    
 2.  Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu,
 3.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu,
 4.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu – Proračunske zalihe za:
  1. listopad 2013. godine,
  2. studeni 2013. godine,
 5.  Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,
 6.  Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu,
 7.  Donošenje Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,
 8.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i zadaćama Županijske koordinacije za ljudska prava,    
 9.  Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici,
 10.  Donošenje Rješenja o imenovanju Tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije,
 11.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Kalnik o davanju suglasnosti za izvođenje radova preprojektiranja dijela školske zgrade OŠ Kalnik te postavljanje dječjeg igrališta i sječu drva jele,
 12.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Molve o prodaji zemljišta,
 13.  Razmatranje Informacije o stanju u stočarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,
 14.  Razmatranje Informacije o elementarnim nepogodama tijekom 2013. godine na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 15.  Pitanja i prijedlozi članova/članica Županijske skupštine.

 

Sjednice radnih tijela (odbora) sazvane su za  12., 13. i 17. prosinca 2013., a eventualni zaključci podijelit će se prije sjednice Županijske skupštine.