Obavijest Županijskog izbornog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 013-01/15-01/1
URBROJ: 2137/1-01/03-15-30
Koprivnica, 6. svibnja 2015.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donijelo je Rješenje o imenovanju Županijskog izbornog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije sa sjedištem u Koprivnici.

U sastav Županijskog izbornog povjerenstva imenovani su:

  1. DAMIR RONIĆ, za predsjednika
  2. VELJKO KUČEKOVIĆ, za člana
  3. MARINA HORVAT PAVLIC, za članicu
  4. TATJANA KUČIĆ, za zamjenicu predsjednika
  5. LIDIJA VULJAK, za zamjenicu člana
  6. VESNA REP, za zamjenicu članice.

Sjedište Županijskog izbornog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije je u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, I. kat, soba broj 23.

Telefon (048) 658 100, (048) 658 252, telefaks (048) 658 252.

Mail adrese: marina.horvat.pavlic@kckzz.hr; mladen.fucek@udu-kckz.hr

Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije obavještava sve zainteresirane osobe kako je uredovno radno vrijeme Povjerenstva :

ponedjeljak – petak od 9,00 do 14,00 sati, izuzev 12.svibnja 2015. godine kada će Povjerenstvo raditi od 8,00-24,00 sata.

Za neradne dane utvrđuje se sljedeći radni raspored: 9. svibnja 2015. (subota) od 9,00 do 13,00 sati.

U gore opisano vrijeme obavljat će se i ovjeravanje očitovanja kandidata/kandidatkinja o prihvaćanju kandidature.

PREDSJEDNIK:
Damir Ronić, v.r.

Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave