Objava pravovaljanih predloženih lista kandidata za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, i izbornih lista

Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije objavljuje pravovaljane predložene liste kandidata za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, kao i izborne liste.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Damir Ronić, v.r.