Poziv na sučeljavanje – odgovor

Željko Krušelj, direktor Glasa Podravine

Hrvoje Šlabek, urednik regionalnog izdanja Večernjeg lista

 

 

Predmet: Poziv na sučeljavanje – odgovor

Poštovani direktore, poštovani uredniče,

Poštovani uredniče, poštovani direktore,

Smatram potrebnim malo šire odgovoriti na Vaše pitanje oko radio emisije. Ne mislim da moj osobni odnos s bilo kime utječe na realizaciji ili nerealizaciju projekata. To se jasno vidi prema investicijama koje se trenutno u našoj Županiji provode. Ako uzmemo činjenicu da se bez problema trenutno gradi npr. dvorana u Đurđevcu, škola i ambulanta u Gregurovcu, obnavlja se stara interna u Koprivnici, škola u Kalinovcu, a donedavno su se gradile dvorane u Goli i Koprivničkim Bregima, te srednja škola u Križevcima, tada ne vidim uporište u tezi koju navodite.

Sa svim čelnicima jedinica lokalne samouprave, osim s jednim, suradnja je na vrlo visokoj razini, te nema prepreka u provođenju projekata. Teškoće koje prilikom realizacije projekata nastaju na području Koprivnice nisu plod mojih osobnih nesuglasica s nekim, a do njih u pravilu dolazi ukoliko nešto bez Grada ne možemo odraditi, već plod opstrukcije od strane gradonačelnika Mršića. A vi se malo upitajte s kojim od svojih kolega u općinama i gradovima, ministarstvima ili bilo gdje drugdje koprivnički gradonačelnik surađuje. Ima li možda koja susjedna općina s kojom on nije u nekoj zavadi? Nisam siguran. I tu bi temu možda mogli istražiti, jer vjerujem da se slažete da je nedopustivo da javni interes pati zbog nečijih osobnih političkih ambicija ili nečeg sličnog. Kad bi sve te ljude zvali u ring s Mršićem mislim da bi imali takvih emisija za cijelu godinu, ali mislim da je ipak konstruktivnije prostor dati onima koji surađuju i pozitivan su primjer.

Primjer podmetanja od strane gradonačelnika Mršića je gradnja Obrtničke škole. Jasno je definiran način na koji se takav projekt provodi, a sve gore pobrojane investicije su bez problema na takav način realizirane. Jedinica lokalne samouprave treba osigurati zemljište za gradnju, a kad ja kažem da grad nije otkupio zemljište i da gradonačelnik projekt opstruira Vi pišete kako se nas dva svađamo. Umjesto da odete u katastar i provjerite čestice, pa ćete vidjeti da trećina zemljišta za školu nije otkupljena i da bez toga projekt ne može napredovati i dobiti potrebne dozvole na temelju kojih bi se mogli dalje javljati na natječaje.

Meni je žao zbog toga i stvara se dojam da se u Koprivnici ne smije provoditi niti jedan projekt na kojem Mršić ne može biti glavni, što zbog stanovnika Koprivnice i okolice nikako nije dobro. Iako bih ja uvijek prepustio da bude glavni kao što je to u koprivničkoj gimnaziji, koja je županijska ustanova. Slična je situacija i sa zavodom HAZU. Da ste malo pratili genezu oko toga znali bi da priča oko Zavoda traje već godinama. Još pred par godina Mršić je vodstvu akademije pokazao prostor na koji je kasnije smjestio jedan upravni odjel, pa je sve otpalo jer Grad nije dao prostor. Mi smo ponudili rješenje kad se iselio Zavod za javno zdravstvo iz zgrade na Florijanskom trgu. Vodstvo akademije je krajem 2010. došlo u Koprivnicu, pogledalo prostor i reklo da zadovoljava kriterije koje zavod HAZU treba. A kriteriji su da to mora biti centar grada, reprezentativan prostor kao i u ostalim gradovima gdje se takav zavod nalazi, odgovarajuća kvadratura prostora, itd. Predstavnica Grada Vesna Želježnjak na sastanku s akademicima obećala je da će Grad dati plaću za jedno radno mjesto u toj novoj ustanovi. Predsjedništvo Akademije je nakon toga donijelo odluku da prihvaća osnivanje Zavoda u Koprivnici, što je učinila i Županijska skupština. S naše strane je dakle učinjeno sve i čeka se odluka Grada kako bi Skupština HAZU u travnju imala na temelju čega donijeti odluko u osnivanju . Pred nekoliko dana javio nam se gradonačelnik i obavijestio nas da bi on da Zavod ide u prostor vojarne, što Akademija neće prihvatiti i na takav način neće doći do realizacije ispostave u Koprivnici. Ako taj termin propustimo izgubit ćemo godinu dana, to Vam može potvrditi i profesor Dragitin Feletar koji je i pokretač projekta. I recite onda tko je tu s kim u sukobu? Pa ako gradonačelnik u Koprivnici ne želi Zavod HAZU neka to jasno kaže, a ne što sad pričom o smještanju u vojarni ponovo vrši opstrukciju i obmanjuje javnost. Županija je u to ušla zato jer smatramo da sad imamo veliku šansu ovu ustanovu dovesti u naš kraj, a ona je ipak najpotrebnija Koprivnici pa smo očekivali da će se to tu i prihvatiti. Mnoge sredine bi to zasigurno objeručke prihvatile. Zapitajte se koliko su realne priče o Sveučilišnom kampusu ako se sad opstruira projekt ovog Zavoda. Otkud profesori i otkud kadrovi ako ovdje ne treba Akademije? A upravo je taj Zavod još jedan prilog koji Županija želi dati za razvoj znanosti i sveučilišnih potencijala u ovom kraju.

Još jedna teza govori u prilog tome da s moje strane nema sukoba. Uzmite primjer županijskih investicija u Koprivnici kod kojih ne trebamo pomoć od Grada. Sve se to realizira bez ikakvog problema, jer očito to nema tko opstruirati. Primjer su investicije u zdravstvu, obnova „stare interne“ za potrebe, Zavoda za javno zdravstvo, obnova prostora za Županijske ljekarne, itd. Sve to je tiho i bez ikakvog sukoba realizirano. Nama bi bilo najlakše kad bi sve što tu gradimo mogli sami, no nažalost nije tako.

Oko ovih ostalih tema koje vas zanimaju sve je već rečeno. Želim da Podravka još više napreduje i da bude motor razvoja gospodarstva, da država još više ulaže u naš prostor i nadamo se da će se to više osjetiti kad prođe ova kriza u kojoj smo se našli. Očekujem velike državne investicije ove godine u gradnji autoceste i obnovi pruge. Smatram da Podravina treba biti i dolina znanja i energije, i dajem punu podršku svim projektima u tom smjeru. O zapošljavanju po političkoj podobnosti bolje da ništa ne govorim. U Koprivnici se o tome već sve zna.

Sve ovo što sam pobrojao razlozi su zbog čega ne želim ići u sučeljavanje, koje će neminovno dovesti do novog sukoba, koji nam u ovo vrijeme najmanje treba. Sučeljavanje također za mene nema smisla jer nije predizborna kampanja, niti se ja za nešto kandidiram, a osim toga mislim da nema smisla da idem u sučeljavanja s čelnicima jedinica lokalne samouprave jer mi trebamo surađivati a ne ići u ringove. Nije dobro ni za gradonačelnika jer je i ovako previše nervozan, vrijeđa i mene i moje suradnike, inače ugledne Koprivničance, napada vijećnice na ulici…

Vas molim da više obratite pozornost na političku scenu i činjenice oko svih projekata koji su u fokusu interesa javnosti, te objektivno i uz činjenice o tome izvještavate, bez favoriziranja jedne strane, a javnost neka sama donese odluku o tome tko je u pravu. Nije korektno što ste unaprijed plasirali tezu o sukobu, bez da ste objektivno sagledali činjenice. A kad ih sagledate, doći ćete do zaključka koji već sigurno i sad znate – da se radi o podmetanjima, a ako je netko incidentan tip i u zavadi je s mnogima, onda ne možete izjednačavati pozicije i mene tu uvrštavati. Neki dan je Podravski list pisao da je narodu dosta sukobljavanja i politikantstva, već da želi rezultate i konkretne poteze. Apsolutno se s time slažem i smatram da bi ovo sučeljavanje samo raspirilo tenzije. Vjerujem da uvažavate argumente koje Vam u ovom pismu navodim, te ovime odbijam vašu ideju o zabavljanju naroda. Vama želim svako dobro, a gradonačelniku Mršiću ovim putem još jednom, bez obzira na sve ono što je u posljednje vrijeme na našim lokalnim radio postajama izgovorio o meni i mojim suradnicima, umjesto sučeljavanja i sukoba nudim ruku mira i suradnje na dobrobit građana Koprivnice.

S poštovanjem,

    Ž U P A N:

Darko Koren, ing. građ.

KLASA: 022-05/11-01/5

URBROJ: 2137/1-01/01-10-11

Koprivnica, 10. ožujka 2011.