Poziv na javno izlaganje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strategije održati će se dana 18. siječnja (srijeda) 2017. u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, velika sala za sastanke  s početkom u 10,00 sati. Na javnom izlaganju osigurat će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika nadležnog tijela Koprivničko-križevačke županije, izrađivača Nacrta prijedloga Strategije i voditelja izrade Strateške studije.

Javna rasprava održava se od 27. prosinca do 27. siječnja 2017. godine u kojem razdoblju možete dostaviti svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Županijske razvojne strategije poštom na adresu Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Koprivničko-križevačka županija, Nemčićeva 5, Koprivnica, potpisano, s naznakom „Za SPUO ŽRS“ i s jasnim obrazloženjem, najkasnije do zadnjeg dana javne rasprave. Mišljenja dostavljena izvan roka neće se uzimati u obzir.

Obavijest o javnoj raspravi – Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.- 2020. godine možete pročitati OVDJE.

Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije možete pročitati OVDJE.

Nacrt Strateške studje možete pročitati OVDJE.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu