Visoko školstvo

Novosti / 10.11.2015.

Povjerenstvo utvrdilo Listu reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita

Povjerenstvo za kreditiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je Listu reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2015./2016. akademskoj godini za 46 studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija, te 3 studenta poslijediplomskih studija.

Javni pozivi i natječaji / 15.10.2015.

NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2015./2016. akademskoj godini

Studentski krediti Koprivničko-križevačke županije dodjeljuju se redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije neprekidno najmanje dvije godine prije objave ovog natječaja, a koji studiraju na hrvatskim visokim učilištima upisanim u Upisnik visokih učilišta pri nadležnom ministarstvu ili na inozemnim visokoškolskim učilištima

Novosti / 09.12.2014.

Odluka o dodjeli studentskih kredita

Župan Darko Koren donio je 8. prosinca 2014. godine Odluku o dodjeli studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2014./2015.

Javni pozivi i natječaji / 30.10.2014.

NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2014./2015. akademskoj godini

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Na temelju članka 3. Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/14.), i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2014./2015. (KLASA: 604-02/14-01/11, URBROJ: 2137/1-06/01-14-1 od 24. listopada 2014.) koju je donio župan Koprivničko-križevačke županije   Povjerenstvo za kreditiranje studenata s područja […]