Sastala se Povjerenstva za stipendiranje studenata i za kreditiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije danas je održan radni sastanak Povjerenstva za stipendiranje studenata Koprivničko-križevačke županije i Povjerenstva za kreditiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije kojem je nazočio zamjenik župana Ivan Pal.

Članovi Povjerenstva za stipendiranje studenata utvrdili su Listu reda prvenstva za dodjelu dvadeset studenskih stipendija Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2016./2017. te je dogovoreno da će Lista biti objavljena na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije. U radu Povjerenstva za kreditiranje studenata razmatran je status korisnika studenskih kredita te su riješena statusna pitanja pojedinih studenata.

Služba ureda župana