Interna komunikacija

Dobra interna komunikacija preduvjet je učinkovite vanjske komunikacije. Interna komunikacija povezana je s ciljevima organizacije i njenim razvojem. Ulaganje u ljudske resurse u 21. stoljeću je osnova svakog dobrog strateškog promišljanja jer organizacije time prestaju biti strojevi i pretvaraju se u žive organizme koji uče i rastu, a vodstvo pokazuje da zna slušati i surađivati.

Zato je u Upravi Koprivničko-križevačka županije polovicom studenog 2010. provedeno kratko istraživanje o ozračju i načinima unutarnje komunikacije putem razgovora i ankete. Djelatnici su se dobrovoljno odazvali istraživanju dio kojeg se nalazi u prilogu.

Ciljevi istraživanja su bili povećati znanje zaposlenika o politikama institucije i ciljevima te odabrati najbolje komunikacijske kanale da se to uspješno unaprijedi.

Strateški cilj je primanje više povratnih informacija od zaposlenika, povećanje efikasnosti samog rada Uprave i komuniciranje zajedničke vizije.