Sjednica Županijske skupštine – izabran novi saziv Savjeta mladih

U petak, 2. srpnja, održana je 8. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Na skupštini je izabran novi saziv Županijskog savjeta mladih kojeg sada čine Car Dario, Čančar Emil, Fosić Ivana, Ištvanović Hrvoje, Jurković Željko, Ledinski Ivan, Lepčić Dragutin, Novak Petra, Pandurić Nikola, Polščak Josip i Seđek Filip.

Vijećnici su dobili informacije o stanju nezaposlenosti te mjerama koje poduzima Zavod za zapošljavanje u cilju osnaživanja onih koji se nalaze na tržištu rada. Broj nezaposlenih osoba je rastao do veljače 2010. godine, s time da je najveći rast bio u siječnju (8,7%), a nakon toga je počeo blagi pad od mjeseca ožujka. Najveći mjesečni pad je zabilježen u svibnju 2010 godine (3,6%).

Prihvaćeno je Izvješće o provedbi gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije kao i Izvješće o djeci i mladima s poremećajima u ponašanju na području Koprivničko-križevačke županije. Županija je ispunila svoju zakonsku obvezu i donijela županijski Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2008.-2015. godine. Ciljevi iz Plana ostvaruju se postupno od svih sudionika u provedbi, a zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava. Istaknuta je potreba za stvaranjem prostorne mogućnosti za uspostavu reciklažnih dvorišta u svim većim središtima JLS kako bi se smanjila količina otpada namijenjena konačnom zbrinjavanju na odlagalištu otpada, kao i za proširivanjem već postojećih sustava kojima se potiče odvojeno sakupljanje otpada već u kućnom dvorištu.

Usvojen je i zaključak Izvješća o stanju zaštićene graditeljske baštine na području Županije, kao i konačni tekst Sporazuma o suradnji u institucionalnoj, gospodarskoj, obrazovnoj i kulturnoj djelatnosti između regija Qarkut Fieri, Republika Albanija i Koprivničko-križevačke županije, Republika Hrvatska. Prihvaćena je i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.