Sazvana 23. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je po hitnom postupku 23. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

15. prosinca 2020. (utorak) u 14,00 sati

Sjednica će se održati elektroničkim putem od 14,00 do 16,00 sati.

D N E V N I     R E D:

1. Donošenje Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe u parničnim predmetima pokrenutima radi isplate sufinanciranja troškova najamnine za školsku građevinu izgrađenu po modelu javno privatnog partnerstva na području Koprivničko-križevačke županije,

2. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

 

23. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, planirana za 15. prosinca 2020. godine saziva se po hitnom postupku radi odlučivanja o hitnom pitanju od interesa za Koprivničko-križevačku županiju koji ne trpi odgodu.