Objavljen Javni poziv za izbor članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije pokrenula je postupak izbora 11 članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije i njihovih zamjenika, na mandatno razdoblje od 3 godine. Županijski savjet mladih savjetodavno je tijelo Koprivničko-križevačke županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj (regionalnoj) razini.

Za članove i zamjenike članova mogu se kandidirati osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije.

Kandidature za članove i zamjenike članova podnose se na propisanom obrascu koji može preuzeti ispod teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana