Konstituirajuća sjednica Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Antikorupcijsko povjerenstvo) održalo je dana 09. travnja  konstituirajuću sjednicu na kojoj su članovi za predsjednika izabrali Tomislava Babića iz Koprivnice, te za zamjenika predsjednika Zvonimira Širjana iz Kusijevaca.

Konstituirajućoj sjednici prethodila je odluka Županijske skupštine koja je na 8. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine donijela Rješenje o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije.

Imenovanju je prethodio postupak kojeg je proveo Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Odbor), sukladno odredbama Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 17/13.). Odbor je raspisao Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva kojim je pokrenut postupak za izbor članova Povjerenstva. Javni poziv bio je objavljen u „Glasu Podravine” dana 17. siječnja 2014. godine te dana 20. siječnja 2014. godine u „Podravskom listu”, kao i na web stranici Koprivničko-križevačke županije. Kako na javni poziv nisu stigle prijave za sve grupacije članova, Odbor je na 9. sjednici održanoj 12. veljače 2014. godine donio odluku o poništenju objavljenog Javnog poziva te odluku o vraćanju zaprimljene dokumentacije prijavljenim kandidatima.

Odbor je ponovno donio odluku o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Povjerenstva koji je objavljen u „Glasu Podravine” dana 14. veljače 2014. godine, u „Podravskom listu” 17. veljače 2014. godine, kao i na web stranici Koprivničko-križevačke županije.

Na 10. sjednici održanoj 05. ožujka 2014. godine Odbor je proveo glasovanje o pristiglim kandidaturama te zaprimio prijedloge za izbor članova Povjerenstva od stane predstavničke većine i predstavničke manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i uputio prijedlog Županijskoj skupštini koja je donijela Rješenje o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije.