Obavijest o javnoj raspravi – Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.- 2020. godine s Nacrtom prijedloga ŽRS

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu na temelju članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 12, 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) te Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 147/14) u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš razvojne strategije objavljuje obavijest o

JAVNOJ RASPRAVI
o Strateškoj studiji utjecaja Nacrta prijedloga
Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.
na okoliš s Nacrtom prijedloga Županijske razvojne strategije
Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.

Cijelu obavijest možete pročitati OVDJE.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu