Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. godine

Na temelju članka 63. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 4. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 7/13, 14/13, 9/15, 11/15-pročišćeni tekst) Župan Koprivničko-križevačke županije

ODLUKU
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
“Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije
za razdoblje 2014.-2020.”

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja “Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.” na okoliš (u daljnjem tekstu: Strategija). Nadležno tijelo za provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke je, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Koprivničko-križevačka županija koji je ujedno i nadležno tijelo za izradu nacrta prijedloga i donošenje Strategije.

Cijeli tekst odluke možete pročitati OVDJE.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode