Konzultacije o utvrđivanju konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, nadležno upravno tijelo sukladno članku 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš organizira konzultacije koje će se održati 28. rujna 2016. godine u 11,00 sati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, soba 28/I., Nemčićeva 5, Koprivnica. U konzultacijama sudjeluje javnost i zainteresirana javnost, odnosno javnopravna tijela koja su dostavila posebne zahtjeve u vezi sadržaja Strateške studije.  Nadležno tijelo će u suradnji s izrađivačem  Strategije i Strateške studije razmotriti mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti  dostavljene u postupku informiranja javnosti o postupku određivanja sadržaja  strateške studije (Informacija).

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode