Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – MATVEJ d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom na području Općine Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. stavka 2., a u vezi sa člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), u postupku izmjene i dopune  dozvole gospodarenja otpadom trgovačkog društva MATVEJ d.o.o., Lonjička ulica 2a, 10 000 Zagreb, OIB:21270912551 (nadalje:stranka) objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izmjene i dopune dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva MATVEJ d.o.o. , lokacija Trnovac 148, Virje.

U privitku se nalazi Poziv, EGO i Obrazac za primjedbe.

Upravni odjel  za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ