Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – BIO ULJARICE d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom Molve Grede, Općina Molve

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. stavka 2., a u vezi sa člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), u postupku provjere okolnosti izdane dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkog društva BIO ULJARICE d.o.o., Kralja Tomislava  32, 40 000 Čakovec, OIB:64969648631 (nadalje:stranka) objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti izdane dozvole i zmjena i dopuna dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva BIO ULJARICE d.o.o.

U privitku se nalazi Poziv, EGO i Obrazac za primjedbe.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode